MisjonsprosjekterMenigheten i Høvåg vil i årene 2022 og 2025 støtte Stefanusalliansens arbeid i Egypt. 

Her støtter vi Mama Maggies arbeid på søppelberget i Kairo og Biskop Thomas sitt arbeid på Anafora. 

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien – med mat, praktisk hjelp, en kort andaktsstund og annen oppfølging de trenger hjelp til. Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere grunnskoler og yrkesskoler; helseoppfølging av barna og deres familier; og utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!». Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005. 

Anafora et et kurs- og retreatsenter tilhørende Den koptiske kirke i Egypt, med biskop Thomas i spissen. Det ligger i ørkenen 75 km vest for Kairo. ANAFORA betyr "løfte opp", og det er nettopp det som skjer her: Mennesker løftes opp!

Les mer om prosjektet på Stefanusalliansen på www.stefanus.no  
Stefanusalliansen har også laget en video som forteller mer om den omfattende virksomheten på stedet: https://www.youtube.com/watch?v=b9LIM07clTs

    

Høvåg bedehus har i flere år støttet «Innfødte Evangelister» i Laos gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering.
Ved å støtte en innfødt evangelist, blir vi direkte involvert i å nå nye mennesker med evangeliet!

Utdrag fra Troens Bevis´ nettsider om «Innfødte Evangelister»:
«Vi støtter til enhver tid lokale arbeidere i flere ulike land. Disse tar evangeliet til sine egne folkegrupper, når ut til nye områder og planter stadig nye menigheteter. Målet for menighetene som startes, er at de skal bli økonomisk selvstendig. Støtten går da over til en ny evangelist, eller evangelisten går selv videre til et nytt sted. Menigheten ledes alltid av et nasjonalt lederskap, og de læres opp til å nå ut til nye mennesker og plante nye menigheter. Vi sier derfor at menighetene skal bli selvstendige, selvunderholdte og selvformerende.»

Les mer: www.troensbevis.no/arbeidet/evangelister

 

Tilbake