Misjonsprosjekter


 


Menigheten i Høvåg vil i årene 2017 til  og med 2020 støtte Misjonsalliansens arbeid i Ecuador. Lene og Lars Iver Wennerberg er menighetens egne utsendinger i Guayaquil i Ecuador hvor de arbeider og bor sammen med sine 3 barn.

Les mer: www.misjonsalliansen.no/ecuador-2018
 

Høvåg bedehus har i flere år støttet «Innfødte Evangelister» i Laos gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering.
Ved å støtte en innfødt evangelist, blir vi direkte involvert i å nå nye mennesker med evangeliet!

Utdrag fra Troens Bevis´ nettsider om «Innfødte Evangelister»:
«Vi støtter til enhver tid lokale arbeidere i flere ulike land. Disse tar evangeliet til sine egne folkegrupper, når ut til nye områder og planter stadig nye menigheteter. Målet for menighetene som startes, er at de skal bli økonomisk selvstendig. Støtten går da over til en ny evangelist, eller evangelisten går selv videre til et nytt sted. Menigheten ledes alltid av et nasjonalt lederskap, og de læres opp til å nå ut til nye mennesker og plante nye menigheter. Vi sier derfor at menighetene skal bli selvstendige, selvunderholdte og selvformerende.»

Les mer: www.troensbevis.no/arbeidet/evangelister

 

Tilbake