Høvåg bedehus


Bedehuset ligger idyllisk til, kun 100 meter fra Høvåg Kirke.

 

Høvåg Bedehus ble bygget i 2002/2003 og stod ferdig våren 2004. Det er mye aktivitet på bedehuset som f.eks. søndagsmøter, barnekor, bønn og lovsang, eldres hyggestund (70+), babysang, PUSH (ungdomsforening), jenteforening og søndagsskole.

Høvåg Bedehus driver med utleie til f.eks. bryllup, bursdager, konserter el. lignende.

Tilbake