Oktobernytt fra Ecuador


 
Bønn for misjonsprosjektet:
Forbønn
Kjære gode Gud, du som elsker oss mennesker enten vi bor i Norge eller Ecuador.
Vil du hjelpe oss å dele av det vi har slik at vi kan se at mennesker får et bedre liv av vår innsats.
Kan du gi oss mot og tro på at det nytter å hjelpe!
Vi ber for våre brødre og søstre i Ecuador, gi dem håp og tro på at verden kan bli bedre.
Vis dem at både du og mennesker rundt i verden bryr seg om deres lidelser og frykt.
Hjelp og trøst de som lider, og se spesielt til dem som er syke, som har mistet noen av sine
nærmeste eller har mistet sitt livsbrød på grunn av Covid-19-pandemien.
Kjære Gud, vis dem hvordan du tenkte det skulle være i verden og la dem få et glimt av det vi sammen håper
på, «På jorda som i himmelen» Amen.
 
Nyhetsbrev fra Ecuador pr okt. 2020 kan leses HER
 
Informasjon og film om vårt arbeid i Ecuador - https://misjonsalliansen.no/land/ecuador
 
Film om Misjonsalliansen: https://youtu.be/VwW0UBiX8NU

Tilbake