Digitalt formiddagsmøte, 07.06.20


Velkommen til et nytt digitalt formiddagsmøte fra Høvåg bedehus, søndag 07. juni kl. 1100.

 


Møteleder: Fredrik Nagell-Dahl // Tekstleser: Lene Selseng Røinaas // Sang: Mette Nagell-Dahl og Anne Eidjord // Tale: Harald Avtjern // Kollekt til drift av bedehuset // Vipps nr. 129232

 

Tilbake