Vær med å gi!


Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til vårt arbeid!

 

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til arbeidet vi driver i bygda. Her er aktuelle kontonumerene:

Høvåg bedehus: 2913.10.19546
Høvåg bedehus «Innfødte Evangelister»: 2913.10.25090
Høvåg menighetsråd: 2913.50.02397
Ungdomslederstillingen: 2913.10.13874

Ved å bli en fast giver, kan du få skattetrekk på beløp over kr 500,- Øvre grense for skattefrie gaver i 2020 er kr 50.000,- pr. person.

Du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) for gaver du gir til oss. I 2020 er det fradrag for det du gir mellom kr. 500,- og 50.000,-. Den øvre grensen gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.
Les mer her: https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/

 

Tilbake