Misjonsiver


Menigheten i Høvåg er med på aksjonen! Gi en gave på vipps 121218.

 

Sammen som kirke i hele verden er en aksjon for misjonssolidaritet under korona-pandemien. Aksjonen ønsker å gi hjelp til lokale menigheters innsats og engasjement for den globale kirke i forbindelse med korona pandemien. Aksjonen går inn i misjonsansvaret knyttet til SMM organisasjonenes verdensvide nettverk av søsterkirker.

Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Dnk er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjonen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Dnk har gjennom sine menigheter!

En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!

I Høvåg skal Andreas Eidjord og Tallaks Skjerdal løpe 7. juni for å samle inn penger til Ecuador. Støtt de med runde pris ved å vippse et selvvalgt beløp til 12 12 18. Mer info på menightens facebook side.

Tilbake