Fasteaksjonen 2020


Tusen takk for gaven til Kirkens nødhjelp. Mennesker i Høvåg gav tilsammen kr 13 699,-. 

 

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. De er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter, i flere av de landene de er til stede i. Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, i år 20,5 millioner. Innsatsen og gavene i år gir 102.726 mennesker tilgang til rent vann. Se mer informasjon om Fasteaksjonen og hvordan du kan bidra på Kirkens Nødhjelp sine nettsider: https://www.fasteaksjonen.no/

Tilbake