Alle rettigheter 2020 Høvåg menighet

Fasteaksjonen 2020


Takket være digitale løsninger kan vi fortsatt samle inn penger som kan redde mange liv. Til nå har Høvåg folk gitt 13 301,-. 

 

Årets fasteaksjon blir viktigere enn noensinne!

Verden står nå ovenfor en pandemi, som rammer oss alle. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for de mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. De er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter, i flere av de landene de er til stede i.

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. 29. - 31. mars skulle 40.000 bøssebærere, blant annet alle konfirmantene i Lillesand og Høvåg, ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene. Nå vil innsamlingen være digital istedenfor. 

I en så krevende situasjon må vi stå sammen og hjelpe hverandre. Vi er alle sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest sårbare. Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i året Fasteaksjon.

Se mer informasjon om Fasteaksjonen og hvordan du kan bidra på Kirkens Nødhjelp sine nettsider: https://www.fasteaksjonen.no/

Tilbake