Korona-tiltak i Høvåg menighet


Menighetskontoret er stengt inntil videre. Vi følger fortløpende råd fra Folkehelseinstituttet, og er i jevnlig kontakt med helsetjenesten i kommunen. 

 

Vi ber alle om å forholde seg til gitte råd, og gjøre hva vi kan for å begrense smitten.

Institusjonsandakter avlyses inntil videre

Bedehusets årsmøte bestemte 11.03.20 at at all aktivitet på bygget vil foreløpig bli avlyst til etter påske, det vil si frem til søndag 19. april. Dette etter råd fra nasjonale myndigheter og sterke anbefalinger fra lokale myndigheter. VI må alle bidra til dugnaden som pågår for å begrense koronasmitten! Det kan komme mer informasjon underveis i perioden om andre tiltak.

Tilbake