Bedehusets årsmøte, 2020


Årsmøte for Høvåg bedehus, onsdag 11. mars kl. 1900.

 

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to til å undertegne protokollen
  • Valg av tre til å telle stemmene
  • Årsmelding for 2019 v/Fredrik Nagell-Dahl
  • Regnskap for 2019 v/Øystein Nilssen
  • Valg
  • Eventuelt

10.02.20
Fredrik Nagell-Dahl
styreleder

Tilbake