Kurs i muntlig bibelfortelling


30. januar og 6. februar 2020 kl. 1800-2130

 

Å fortelle slik at tilhørerne suges inn i fortellingen – det er en kunst. Evnen til å fortelle slik kan øves opp! Ønsker du å bli en enda bedre forteller – for barn, ungdom eller voksne?Ønsker du å være med å formidle den store skatten av bibelfortellinger? Da er dette kurset for deg!

Kurset er gratis og åpent for alle. Det serveres enkel kveldsmat. Påmelding til imtallaksen@gmail.com innen 24. januar.

1. kurskveld: Deltakerne vil få høre en bibelfortelling fra Det gamle testamentet fortalt muntlig, og lære framgangsmåter for å bearbeide og memorere en skriftlig tekst. Deretter vil deltakerne få prøve ut arbeidsmetoden på ulike bibelfortellinger.  Til slutt skal alle øve på å fortelle historiene muntlig parvis og i små grupper. Til neste kurskveld skal deltakerne bruke teknikkene hjemme til å lære seg en ny fortelling fra Det gamle testamentet.

2. kurskveld: Deltakerne skal fortelle den forberedte historien for hverandre i grupper. Resten av kvelden skal vi arbeide med fortellinger fra Det nye testamentet. Vi vil også samtale om hvordan vi kan anvende muntlig fortelling i menighetsarbeidet.

Fridunn Tørå Karsrud er profesjonell forteller, og har turnert med den kulturelle skolesekken i fem år. Hun har 27 års erfaring fra grunnskolen, og jobber nå som førstelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun er hoved-kursholder på kurskveldene i Høvåg.
Inger Margrethe Tallaksen er vara til menighetsrådet og har tatt initiativ til dette kurset. Hun er førstelektor ved Universitetet i Agder og har jobbet med religion i lærerutdanningen i mange år. Hun brenner for god formidling. Hun bidrar også på kurskveldene i Høvåg.

Høvåg menighetsråd har fått støtte fra Kirkerådet til dette kurset.

Tilbake