Midt i livet-kvelder


"Midt i livet" tar opp forskjellige temaer som angår de fleste av oss.

Midt i livet-kveldene på Høvåg bedehus er blitt et begrep. På disse kveldene tar vi opp forskjellige temaer som angår de fleste av oss. Vi har alle forskjellig ståsted og livsbakgrunn. Alle har vi på godt og vondt med oss en del bagasje som vi bærer rundt på, og med sekken på ryggen leter vi etter en god vei videre.

Velkommen er alle til disse kveldene, til tankevekkende foredrag og musikalske godbiter, samt en sosial profil der vi nyter kaffi og te med tilbehør.

Her vi blir bedre kjent med hverandre og kan samtale om kveldens temaer og stille spørsmål til foredragsholder. 

Kontakt
Anne-Grethe og Ole Johan Ribe, Kari Erdvik og Steinar Solli, Linda og Stephan Kokai.

Tilbake