Gudstjeneste for alle!


Lørdag 18.01 kl. 1930 i kirka. PUSH ungdom samarbeider med soknepresten om å holde gudstjeneste.

 

Tilbake