Bønnemøter på Høvåg Bedehus


"Be og dere skal få, så deres glede skal være fullkommen." Joh. 16,24

Morgenbønn
Tirsdager kl. 0600-0700, inngang kjeller, ved menighetskontoret.
Det er godt å begynne dagen sammen med Herren.
Lørdag kl. 0700, hovedinngang, frokost.

Bønn, lovsang og bønn for syke
Tirsdager kl. 1930- ca. 2100. Hovedinngangen, vi sitter rundt peisen.
"Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 1. Kor. 1,9

Vær hjertelig velkommen i Jesu navn.

Kontakt
Kjell A. Ribe, tlf. 908 45 790 / Bønneleder

Tilbake