Barnetimen


Lørdagene 30.01, 20.03 og 10.04 2021 kl 12 i Lillesand kirke.

 

Barn født i 2013-2015 i både Høvåg og Lillesand er spesielt invitert.

Samlingen ledes av Tore Thomassen.

Tilbake