Barnetimen


Sett av datoene 5/9, 23/10 og 21/11.

 

Barn født i 2013-2015 i både Høvåg og Lillesand er spesielt invitert.

Samlingen ledes av Tore Thomassen.

5. sept er gudstjeneste i Lillesand kirke kl 11.

23. okt er i Lillesand kirke kl 12. (lørdag)

21. nov er samlingen i Høvåg kirke kl 11.

Tilbake