Alle rettigheter 2018 Høvåg menighet

Barnetimen


Velkommen på "Barnetime" med Tore Thomassen.

 

Lørdag 13. oktober kl. 1200 med Birkeland barnekor og søndag 25. november kl. 1100 i Lillesand kirke.

Barnetimen ledes av Tore Thomassen.

Tilbake