Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Barnetimen


Velkommen på "Barnetime" med Tore Thomassen.

 

Lørdag 2. mars kl. 1200 i Lillesand kirke. Lørdag 6. april kl. 1200 i Lillesand kirke med Miniklang. 

Tilbake