Hovden-turen utsettes.


PUSH utsetter turen til 11.-13. mars. Påmelding til Monica Gislefoss.

 

Tilbake