Alle rettigheter 2019 Høvåg menighet

Åpen kirke


Høvåg kirke er åpen første søndag pr måned kl 19.30 - 21.00

 

Tilbud om enkel kveldsmat i det store våpenhuset.

Mulighet for lystenning i kirkerommet.

Tilbake