Menighetsrådet

Menighetsrådsmøtene er åpne for alle. Sakliste og protokoll fås på menighetskontoret, eller ved å kontakte hovag-menighet@lillesand.kommune.no. 

Menighetsrådet 2015-2019 består av: Faste medlemmer: Stina Olsen, Jens Olai Justvik, Eirin Engesland, Solfrid Sørdal Leisegang, Johan Berglihn og Rolf Venheim (samt soknepresten). 

Leder: Stina Olsen
Tlf: 906 37 683
E-post: stinaolsen@yahoo.no 
 
Det er valg på menighetsråd hvert 4. år (samme år som kommunestyrevalg). Neste valg er høsten 2019.

19. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando