Kontaktliste

Anne Berit Repstad

Administrasjonsleder
 37268181
 90023331
 Send e-post

Fredrik Nagell-Dahl

Daglig leder
 92898093
 Send e-post

Helgi Person Jacobsen

kateket
 48955881
 93651755
 Send e-post

Johan Berglihn

Kirketjener
 91729352
 Send e-post

Kjellfrid Ribe

Kirketjener
 97522675
 Send e-post

Steinar Floberg

Prost
 48899317
 988 70 148
 Send e-post

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Sokneprest
 48955909
 90181561
 Send e-post

Gunhild Krossnes

Trosopplæringskoordinator
 48955881
 47419620
 Send e-post

Linda Ribe Stokke

Ungdomsleder - permisjon
 48955788
 988 04 186
 Send e-post

Ivar Marvik

Ungdomsleder vikar
 45489144
 Send e-post
17. mars 2018 | Logg inn | Powered by Agrando