Gudstjenesteoversikt
Gudstjenesteoversikt

Velkommen til gudstjeneste i Høvåg kirke

8. juli kl 13.00 Gudstjeneste på Ågerøya bedehus ved sokneprest Skjerdal i samarbeid med vedlforeningen.

15. juli kl 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Fjeldbraaten. Tale ved Henrik Syse. Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkekaffe ved Sanitetforeningen.

29. juli kl 18.00 Gudstjeneste på kirkebrygga ved prost Floberg. Oddleiv Sandvik på trekkspill. Nattverd. Kollekt til ungdomslederstillingen. Bygdekvinnelaget selger grøt fra kl 17. Kystlaget ror presten fra Tollboden i Lillesand kl 13.

5. august kl 11. Gudstjeneste ved prost Floberg og NLM gruppen i Høvåg. Tale ved Martin Birkedal. Dåp. Kirkekaffe.

19. augst kl 11. Gudstjeneste ved sokneprest Skjerdal og Minikonfirmantene. Skolelaget deltar. Kirkekaffe.

2. september kl 19. Gudstjeneste ved Scottselskabet og sokneprest Skjerdal.

9. september kl 11. Gudstjeneste ved sokneprest Skjerdal. Konfirmantpresentasjon.

16. september kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Skjerdal og Bygdekvinnelaget.
Del denne artikkel på e-post
21. juli 2018 | Logg inn | Powered by Agrando