Gudstjenesteoversikt
Gudstjenesteoversikt

Velkommen til gudstjeneste i Høvåg kirke

7. oktober kl 11. Gudstjeneste ved sokneprest Fjeldbraaten.

21. okt. kl 11. Familiegudstjeneste ved sokneprest Skjerdal. Utdeling av 4 års bok.

4. november kl 11 Allehelgensgudstjeneste ved sokneprest Skjerdal. Søndagsskole / varme hjerter.

4. november kl 18 Minnegudstjeneste ved sokneprest Skjerdal

18. november kl 11 Gudstjeneste ved prost Floberg. Sang av Søm kirkekor. Søndagsskole / varmehjerter.

2. desember kl 11 Familiegudstjeneste ved sokneprest Skjerdal og Lys Våken barna.

16. desember kl 11 Gudstjeneste på Høvågheimen ved Kathrine Skjerdal.

16. desember kl 16 Vi synger julen inn

24. desember kl 14.30 Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Skjerdal.

24. desember kl 16.15 Julaftensgudstjeneste ved sokneprest Skjerdal.

25. desember kl 12 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Skjerdal. Nattverd.
Del denne artikkel på e-post
19. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando