Årsmøte for Høvåg Bedehus
Årsmøte for Høvåg Bedehus

Onsdag 15. mars 2017, kl. 1900.

Årsmøte for Bedehuset Bethel, Høvåg, onsdag 15. mars 2017, kl. 1900.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to til å undertegne protokollen
  • Valg av tre til å telle stemmene
  • Årsmelding for 2016 v/Fredrik Nagell-Dahl
  • Regnskap for 2016 v/Øystein Nilssen
  • Valg
  • Eventuelt
  • Kunngjøring av valgresultatet

15.02.17
Fredrik Nagell-Dahl
styreleder
Del denne artikkel på e-post
19. juni 2018 | Logg inn | Powered by Agrando