Valgresultat
Valgresultat

Det var god oppslutning om kirkevalget. 284 stemte på menighetsrådskandidatene og 272 på bispedømmerådskandidatene.
Det er 1281 stemmeberettigede i soknet.

Valgresultat ble slikt:

1. Stina Olsen 431 stemmer
2. Jens Olai Justvik 377 stemmer
3. Johan Berglihn 374 stemmer
4. Eirin Engesland 368 stemmer
5. Solfrid Sørdal Leisegang 353 stemmer
6. Bernt Tønnes Due-Tønnessen 329 stemmer
1. vara Rolf Venheim 297 stemmer
2. vara Gunhild Vie 1 stemme

Det nye menighetsrådet tiltrer 1. november.
Del denne artikkel på e-post
18. august 2018 | Logg inn | Powered by Agrando