Vielse
Vielse

Velkommen til å ha vigsel i Høvåg kirke! Vigsel meldes til Lillesand kirkekontor (tlf. 48 95 15 43), ikke til Høvåg menighetskontor.

Formaliteter
I god tid før bryllupsdagen må egenerklæringer fra brud og brudgom samt forlovererklæringer sendes til folkeregisteret der en av partene er folkeregistrert – eventuelt sammen med melding om endring av navn. Dersom man bor i Høvåg, sendes papirene til Lillesand folkeregister (Postadresse: Skatt sør Grimstad, Postboks 2412, 3104 TØNSBERG. Besøksadresse: Televeien 1, GRIMSTAD. Epost: skattsor@skatteetaten.no).

Egenerklærings- og forlovererklæringsskjemaer ligger på Skatteetaten.no I noen tilfeller kreves det at brudefolkene legger frem ytterligere opplysninger og dokumenter – se rettledningen på slutten av egenerklæringsskjemaet.

Når folkeregisteret har foretatt prøving, utstedes en såkalt prøvingsattest. Dette er et dokument som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap kan inngås. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og sendes til brudens adresse. Det er brudeparets ansvar å sende/levere originalen til Lillesand kirkekontor. (Postadresse: Postboks 29, 4791 LILLESAND. Besøksadresse: Storgata 2). Dersom prøvingsattesten ikke foreligger i tide, har presten ikke lov til å foreta vigselen!

Seremonien i kirken
Noen uker før vigselen treffes brudepar og prest i kirken for å bli kjent, snakke om kjærlighet og ekteskap og forberede seremonien i kirken. Det er lurt om brudeparet har gjort seg noen tanker om hvilke ønsker de har for vigselen.

1. Alternativ A eller Alternativ B?
På Den norske kirkes hjemmeside finner man hele vigselsliturgien Her er det flere valgmuligheter. Vil man for eksempel enkelt og greit si ja til hverandre, eller vil man på amerikansk og romantisk vis snu seg mot hverandre og (med sufflørhjelp fra presten) love å elske og ære hverandre?

2. Salmer og musikk
I utgangspunktet skal det synges to eller tre salmer i en vigsel. Erfaring tilsier at det ikke alltid er så lett å finne salmer som både passer til anledningen, faller i smak hos brudeparet og antas å være kjent av forsamlingen, men denne lista kan kanskje gi noen tips?

En del brudepar ønsker solistinnslag i vigselen. Formelt skal dette godkjennes av organist (musikk) og prest (tekster).

Dersom man har spørsmål eller ønsker tips, kan man kontakte den organisten som skal spille i vigselen.

3. Skriftlesning
Det skal leses 2-4 tekster fra Bibelen i vigselen. Vanligvis velges disse tekstene utifra følgende lille tekstsamling. Mange overlater til presten å velge ut tekster, men ingenting er bedre enn om brudeparet selv gjør det. Kanskje kan forloverne eller noen andre være med og lese disse tekstene i kirken?

4. Rent praktisk
Husk å tenke over: Hvem skal føre hvem opp kirkegulvet? Skal man ha brudepiker og brudesvenner? Hvis man skal sette på ringer i kirken: Hvem har dem på forhånd?

Pynting: Kontakt kirketjener Kjellfrid Ribe (tlf.97522675 ).

Nett-tips: kirken.no 

LEIE AV BEDEHUSET
Det er mulig å leie bedehuset til bryllupsfesten. Se link til utleie på hovedmenyen.
Del denne artikkel på e-post
19. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando