Dåp
Dåp

Velkommen til å ha dåp i Høvåg kirke! Dåp meldes til menighetskontoret (tlf. 48 95 57 88).

Når kan man ha dåp?
Det er adgang til å ha dåp på de fleste gudstjenester. Som hovedregel er det gudstjeneste hver 1. og 3. søndag i måneden kl 11.00. I tillegg kommer gudstjenestene i høytidene. Se kalenderen for fullstendig oversikt. Ved ønske om dåp på friluftsgudstjenester må det søkes om tillatelse fra biskopen.

Faddere og formaliteter
Alle som døpes skal ha mellom to og seks faddere. Minst to må være tilstede under dåpshandlingen. De formelle kravene til faddere er at de må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke eller andre kirkesamfunn som ikke er mot barnedåp. Oversikt over hvem som skal være faddere (fullstendige navn og adresser) samt fødselsattest for den som skal døpes, leveres til menighetskontoret i god tid før dåpen.

Dersom man bor et annet sted enn i Høvåg, skal disse papirene leveres på menighetskontoret der man bor. Menighetskontoret i Høvåg får dem oversendt derfra.

Dåpssamtale
Før dåpsdagen har man en dåpssamtale med presten - enten hjemme hos dåpsfamilien/dåpskandidaten, på kontoret eller i kirken. I dåpssamtalen blir man litt kjent, og man snakker om dåpens innhold og de praktiske tingene rundt dåpen. Presten tar kontakt for å avtale dåpssamtale. Dersom man bor et annet sted enn i Høvåg, avtaler man normalt dåpssamtale med presten i den lokale menigheten. I tillegg har man en kontakt med den presten som skal foreta dåpen, gjerne per telefon, for å avklare det praktiske.

Nett-tips: kirken.no
Del denne artikkel på e-post
19. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando